Open main menu
बार्सेलोनाय् सिपसः
नसा सि
Balthasar van der Astनं कियादिगु सिधकि
Medici साइत्रस मुना, Bartolomeo Bimbi, सन् १७१५

सि छगू प्रकारया नसा ख। थ्व नसा स्वांह्वैगु माया तन्तु ख। आपालं याना थ्व नसा स्वांह्वैगु माया ओभरी जुइ।

प्रकारEdit

स्वयादिसँEdit