सिरोही जिल्ला

सिरोही जिल्ला भारतया राजस्थान राज्यया छगू जिल्ला ख।

प्रशासनिक विभाजन

सम्पादन

थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
राज्य राजस्थान ४३२६४ ५१५००३५२ २६६४१७४७ २४८५८६०५
११७ जिल्ला सिरोही ४७० ८२७६९२ ४२४२५२ ४०३४४०
११७ ५९२ तहसील शिवगंज ७० ११४२७६ ५८४४० ५५८३६
११७ ५९३ तहसील सिरोही ८४ १४११२२ ७११७५ ६९९४७
११७ ५९४ तहसील पिण्डवाड़ा १०७ २२१८८७ ११४०९० १०७७९७
११७ ५९५ तहसील आबू रोड ८२ १३६६७६ ६९९११ ६६७६५
११७ ५९६ तहसील रेवदर १२७ २१३७३१ ११०६३६ १०३०९५

स्वयादिसँ

सम्पादन