पृथ्वीया स्थानीय फे

स्थानीय धरातलीय बनावट, तापमान व वायुदाब या विशिष्ट स्थितिया कारणं स्भावतः प्रचलित पवनतेगु विपरीत प्रवाहित जुइगु फेयात "स्थानीय फे" या कथं म्हसीकी। थुकिगु प्रभाव अपेक्षाक्रत चिधंगु थासय् जक्क जुइ। थ्व क्षोभमण्डल या दक्ले क्वेया थासय् सीमित जुया च्वनि ।

विश्वया मू स्थानीय फे

सम्पादन