हाइद्रोजन

(Redirected from हाइड्रोजन)

हाइड्रोजन तत्त्वमांया न्हापांगु रसायनिक तत्त्व ख। थुकिया रसायनिक चिं H ख। पृथ्वीया सामान्य ताप व चापय् थ्व तत्त्व वायु रुपस दयाच्वनि।

हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम परीक्षण