हास्य रस

हास्य रस नवरसय् छता रस ख। थ्व रसया स्थायी भाव हासः ख। हास्य रस विषयय् साहित्यदर्पणकारया अभिप्राय थ्व कथं दु

विकृताकारवाग्वेषचेश्टादेः कुहकाद् भवेत्।
हास्यो हासस्थायिभावः श्वेतः प्रमथदैवतः॥

भरतमुनिया नाट्यशास्त्रय् “हास्योनाम हासस्थायिभावात्मकः” धका च्वयातःगु दु।

खँग्वःयागु उत्पत्ति व छ्येलेज्याEdit

उत्पत्ति व विकासEdit

थ्व खँग्वयागु छ्येलेज्या दक्ले न्ह्य संस्कृतय् जुगु ख। लिपा थ्व खँग्वयागु तत्सम खँग्वया रुपे यक्व भासे, यक्व कथलं छ्येलेज्या जुल।

छ्येलेज्याEdit

थ्व खँग्वयागु छ्येलेज्या संस्कृतय् व संस्कृत नाप स्वापू दुगु व संस्कृत नं बुया वगु भाषे जुगु खने दु।

प्रकारEdit

हास्य स्वंगु विधाया जुइ।

  • उत्तम
  • मध्यम
  • अधम

स्वया दिसँEdit