१२म्ह ओलम्पियन

१२म्ह ओलम्पियन धाःगु ग्रीक बाखँ कथं ग्रीक देवगणया दकलय् मू १२म्ह द्यः ख। थ्व द्यःत ओलम्पस पर्वतय् च्वनिगु जूगुलिं वसपोलतयेत ओलम्पियन धाइगु ख। ग्रीक मिथोलोजी कथं १२म्ह ओलम्पियनत ज्युस, हेरा, पोसाइदन, दिमितर, एथेना, अपोलो, आर्तेमिस, एरिज, एफ्रोदाइत, हिफिस्तस, हर्मिजहेस्तिया वा दायोनाइससय् छम्ह ख। [१] हेदिजपर्सेफोनयात नं थाय्‌थासय् ओलम्पियन गणय् तयेगु यासां वसपोलत ओलम्पियसय् मच्वनिगु जूगुलिं आपालं थासय् ओलम्पियन गणय् मनिनिगु या। हेराकल्सइस्क्लेपियसयात नं गब्ले=गब्लें थ्व धलखय् तयेगु या।

मू ओलम्पियनEdit

ग्रीक (यवन) नां रोमन नां किपा ज्या व गुण
ज्युस जुपितर   द्यःतयेगु जुजु व ओलम्पस पर्वतया शासक; सर्ग व पल्पसाया या द्यः। ताइतन क्रोसन व रियाया दकलय् कान्छाम्ह मचा। ज्युसया चि पल्पसा, इमा, ओक सिमा, राजदन्द (scepter) व scales ख। हेराया brother व भातः, पोसाइदन व हेदिजया brother।
हेरा जुनो   द्यःतयेगु लानि, इहिपा व परिवारया देवी। वसपोलया चिं peacock, अनार, राजमुकुट, cuckoo, सिंह, व सा ख। वसपोल क्रोनस व रियाया कान्छीम्ह म्ह्याय् ख।ज्युसया कला व sister ख। बाखँ कथं, इहिपाया देवी जूगुलिं वसपोलं ज्युसया इहिपा पिनेया मतिनामि व इमिगु मचात नाप बदला कायेगु कुतः या।
पोसाइदन नेप्च्युन   समुद्र, भुखाः, व tidal waveया द्यः। वय्‌कःया चिं सल, द्वं, दल्फिन, व त्रिशुल ख। वसपोल क्रोनस व रियाया माइला काय्‌ ख। नेरिद एम्फित्राइदनाप इहिपा जुसां वसपोलया यक्व मेमेपिं मिसा दूगु।
दिमितर सिरिज   प्रजनन, बुँज्या, प्रकृतिऋतुया देवी। वसपोलया चिं poppy, छ्व, torch, व फा ख। क्रोनस व रियाया माइलीम्ह म्ह्याय्।
एथेना मिनर्भा   प्रज्ञा (wisdom), हस्तकला, रक्षा, व सामरिक रणनीतिया देवी। वसपोलया चिं owl व ओलिभ सिमा ख, ज्युस् व ओसेनिद मेतिसया म्ह्याय्, वसपोलया जन्म वसपोलया अबुया छ्यं नं पूर्ण रुपय् रण कवज नापं जूगु ख।
एपोलो एपोलो(वा फिबस)[A]   जः, ज्ञान, उसाँय् (ल्वय् लनिगु), महामारी व ख्युं, कला, संगीत, चिनाखँ, भविष्यवाणी, धनुर्विद्या, सूर्द्यः, ल्याम्ह, व सौन्दर्यया द्यः। ज्युस व लेतोया काय्। वसपोलया चिं सूर्द्यः, लीर (lyre), धनुष व वाण, raven, दल्फिन, wolf, हें (swan), व छुं ख। आर्तेमिसया जुम्ल्याहा दाजु।
आर्तेमिस दायना   सिकारकला, कौमार्य, मचा बुइकिगु, धनुर्विद्या, तिमिला, व सकल पशुतयेगु देवी। ज्युस व लेतोया म्ह्याय्। वसपोलया चिं तिमिला, हरिण, hound, मिसा भालु, बि (snake), cypress सिमा, व धनुष व वाण ख।
एरिज मार्स   हताः, हिंसा, व रक्तश्रावया द्यः। वसपोलया चिं बनेल, बि (serpent), खिचा, vulture, भाला (spear), व धाल (shield) ख। ज्युस व हेराया काय् व एफ्रोदायत स्वया मेपिं सुं नं द्यतयेत मयम्ह द्यः। वसपोलया लातिन नां मार्स खँग्वलं लातिन व अंग्रेजी खँग्वः "मार्शियल" (martial) सामरिक खँग्वः छूगु ख।
एफ्रोदाइत भिनस   मतिना, सौन्दर्य, व अभिलाषाया देवी। वसपोलया चिं बखुं (dove), झंगः (bird), स्याउ, हा, हें/राजहंस(swan), हेना (myrtle), व गुलाफ ख। ज्युस व ओसेनिद दायन (Oceanid Dione)या म्ह्याय् वा समुद्रय् युरानसया वीर्य लाना बूगु बाखँ दूगु थ्व देवीया भातः हिफिस्तस जुसां वसपोलया यक्व मिजं, विशेषकथं एरिजनाप व्यभिचारी स्वापू दु।
हिफिस्तस भल्कन   द्यःतयेगु मू कालिगढ, मि व forgeया द्यः। वसपोलया चिं मि, anvil, पा (axe), गरा (donkey), मुगः (hammer), tongs, व quail ख। हेरा व ज्युस वा हेरा जक्कया काय्। एफ्रोदाइत नाप इहिपा जूगु व मेमेपिं मिसा मदूगु द्यः। वसपोलया लातिन नां भल्कनं अंग्रेजी खँग्वः "भोल्क्यानो" (volcano) वःगु ख।
हर्मिज मर्करी   द्यःतयेगु संवाहक/दूत, बनेज्या, खुँ, व कासाया द्यः। वसपोलया चिं क्यदुसियस "caduceus" (staff entwined with two snakes, winged sandals and cap, stork, and tortoise) ख। ज्युस व माइया नांया निम्फया काय्। दायोनाइसस धुंका दकलय् कान्छाम्ह ओलम्पियन।
हेस्तिया भेस्ता   भुतु (hearth) व छेँज्या व परिवार (order of domesticity and the family)या देवी; न्हापांगु ओलम्पियन पुस्ताय् बुम्ह वसपोलं थःगु ओलम्पियन थाय् ओलम्पियसय् शान्ति तयातयेत दाइनोससया निंतिं त्वतादिल। वसपोल ओलम्पसया दकलय् दानी व सज्जन देवी ख। क्रोनस व रियाया न्हापाम्ह मचा। दकलय् थकालीम्ह ओलम्पियन।
दायोनाइसस दायोनाइसस   अय्‌ला, उत्सव, व परमानन्दया द्यः। दबूकलाया दुगुद्यः। वसपोलया चिं अंगुरमा (grapevine), ivy, cup, tiger, panther, leopard, दल्फिन, goat व pinecone ख। ज्युस थिव्सया मिसा सिमेली (Semele)या मचा। क्रितया राजकुमारी एरियाद्नी (Ariadne) नाप इहिपा जूगु। दकलय् कान्छाम्ह ओलम्पियन व मनु मां दूम्ह छम्ह जक्क ओलम्पियन।
    Notes
  1. ^  Romans also associated Phoebus with Helios and the sun itself,[२][३] however, they also used the Greek name: Apollo.[४]
  2. ^  According to an alternate version of her birth, Aphrodite was born of Uranus, Zeus' grandfather, after Cronus threw his castrated genitals into the sea. This supports the etymology of her name, "foam-born". As such, Aphrodite would belong to the same generation as Cronus, Zeus' father, and would technically be Zeus' aunt. See the birth of Aphrodite

लिधंसाEdit

  1. Hansen, p. 250; Burkert, pp. 125 ff.; Dowden, p. 43; Chadwick, p. 85; Müller, pp. 419 ff.; Pache, pp. 308 ff.; Thomas, p. 12; Smith, p. 362.
  2. North John A., Beard Mary, Price Simon R.F. "The Religions of Imperial Rome". Classical Mythology in English Literature: A Critical Anthology. (Cambridge University Press, 1998), p.259. ISBN 0-521-31682-0.
  3. Hacklin, Joseph. "The Mythology of Persia". Asiatic Mythology (Asian Educational Services, 1994), p.38. ISBN 81-206-0920-4.
  4. See, for example, Ovid's Met. I 441, 473, II 454, 543, 598, 612, 641, XII 585, XVIII 174, 715, 631, and others.