अनात्मनः छगु संस्कृत भाषायागु खँग्वः खः। थ्व खँग्वः बुद्ध धर्मय् थःगु धैगु विचार त्वतिगु अर्थ वःगु खँग्वः ख।

खँग्वःयागु उत्पत्ति व छ्येलेज्या सम्पादन

उत्पत्ति व विकास सम्पादन

थ्व खँग्वयागु छ्येलेज्या दक्ले न्ह्य संस्कृतय् जुगु ख। लिपा थ्व खँग्वयागु तत्सम खँग्वया रुपे यक्व भासे, यक्व कथलं छ्येलेज्या जुल।

छ्येलेज्या सम्पादन

थ्व खँग्वयागु छ्येलेज्या संस्कृतय् व संस्कृत नाप स्वापू दुगु व संस्कृत नं बुया वगु भाषे जुगु खने दु।

स्वया दिसँ सम्पादन

पिनेयागु स्वापू सम्पादन

संस्कृत खँग्वसफू