अमेरिकन फुटबल

अमेरिकन फुटबल (अंग्रेजी: American football) ११म्ह कासामिया निगु खलतयेगु दथुइ म्हितिगु छगू लोकंह्वागु कासा ख। थ्व कासाय् निगु हे खलःया उद्देश्य भकुंग्वारायात मेगु खलःया "ऍण्ड ज़ोन" (endzone, अंत क्षेत्र)य् थ्यंका अंक कायेगु ख।

अमेरिकन फुटबल
The U.S. Naval Academy Midshipmen (left) face off against the Colorado State Rams.
Nickname(s) Gridiron
First played November 6, 1869, Rutgers vs. Princeton
Characteristics
Contact Full contact
Team members 11 at a time
Categorization Outdoor
Equipment Football
Olympic No

थ्व कासाय् बल दूगु खलं बल ज्वना ब्वहांवना वा थःगु खलःमितयेगु दथुइ बल वांछया थःगु प्रतिद्वन्दी खलःया एन्दजोनय् थ्यंकिगु कुतः याइ। छुंजुया बल दूगु खलःया सुं नं कासामिं बल ज्वना गोलया ध्वयात पार याःना प्रतिद्वन्दी एन्दजोनय् थ्यनि वा एन्दजोनया दुने दुम्ह थःगु खलमियात बल पास बिफःसा वा ख्यलय् गोलया ध्वया ल्युने दूगु निगु खम्बाया दथुलिं तुतिं प्यंका बल छ्वयेफःसा अथे यायेफःगु खलःयात अङ्क दै। बल मदूगु खलःया ज्या घ्वाना, क्वदयेका वा वांछगु बलयात ज्वना बल यायेत थःगु ल्हातय् तयेगु व प्रतिपक्षी खलःयात थःगु एन्दजोनय् वयेमबीगु ख।

अमेरिकन फुटबल आपालं संयुक्त राज्य अमेरिकाक्यानाडाय् म्हितिगु या। थ्व कासायात व्यवसायिक स्तरं नियंत्रित यायेगु संस्था "न्यासनल फुटबल लीग" (National Football League, राष्ट्रीय फुटबल लीग) ख, गुकियात चिहाकलं एनएफएल (NFL) धाइगु या। अमेरिकाय् थ्व कासाया निगु रुप दु, कलेज फुटबल व व्यवसायिक फुटबल।

लिधंसा सम्पादन