उपनगर

उपनगरम्‌ छगु संस्कृत भाषायागु खँग्वः खः। नगर स्वया पिनेया गां स्वया अप्व जनसंख्या दूगु थाय्‌यात उपनगर वा उपनगरम् धाइ।

खँग्वःयागु उत्पत्ति व छ्येलेज्याEdit

उत्पत्ति व विकासEdit

थ्व खँग्वयागु छ्येलेज्या दक्ले न्ह्य संस्कृतय् जुगु ख। लिपा थ्व खँग्वयागु तत्सम खँग्वया रुपे यक्व भासे, यक्व कथलं छ्येलेज्या जुल।

छ्येलेज्याEdit

थ्व खँग्वयागु छ्येलेज्या संस्कृतय् व संस्कृत नाप स्वापू दुगु व संस्कृत नं बुया वगु भाषे जुगु खने दु।

स्वया दिसँEdit

पिनेया स्वापूEdit

संस्कृत खँग्वसफू