कल धाःगु मनुया ज्या अपुइकेत दयेकातःगु चीज ख। छुं कलय् यक्व सनिगु पुर्जा दइ। दसुया निंतिं साइकल व घरी काय्छिं। छुं कलय् सनाच्वनिगु भाग दैमखु। दसु कम्प्युटर व टेलीफोन ख। मनुतायेसं इतिहास दये स्वया न्ह्यःनिसें कल छ्यलावैच्वंगु दु। आपालं छगु कलं ऊर्जाया छगु रूपयात ऊर्जाया मेगु रुपय् हिलाछ्वइ। साधारण कलं तिबःया दिशा हिलेगु ज्या याइ।

छगु न्हापांया आखः ध्वायेगु कल

साधारण कल सम्पादन

खुगु प्रकारया साधारण भःतयेत "साधारण कल" धाइ। थिपिं थ्व कथं दु

यौगिक कल निगु वा अप्व साधारण कल स्वाना दयेकी।

मेमेगु जाथाय् सम्पादन