खँलाबँला:उपेक्षा

Add topic
There are no discussions on this page.

खँलाबँला:उपेक्षा

थ्व पौ उपेक्षा च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम
Return to "उपेक्षा" page.