खँलाबँला:ऊर्जा

खँलाबँला:ऊर्जा

थ्व पौ ऊर्जा च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम

Start a discussion about ऊर्जा

Start a discussion
Return to "ऊर्जा" page.