खँलाबँला:कर्ण

खँलाबँला:कर्ण

थ्व पौ कर्ण च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम
Return to "कर्ण" page.