खँलाबँला:तीमा

खँलाबँला:धनुष

थ्व पौ तीमा च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम

Start a discussion about तीमा

Start a discussion
Return to "तीमा" page.