खँलाबँला:हील

खँलाबँला:हील

थ्व पौ हील च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम

Start a discussion about हील

Start a discussion
Return to "हील" page.