Open main menu

खगोलशास्त्र

(Redirected from खगोल)

खगोलशास्त्र प्राकृतिक विज्ञानय् भौतिक शास्त्रया छता कचा ख। थ्व विज्ञानय् ब्रह्माण्डया सकल पिण्ड आदिया सीकेज्या याइ। खगोलशास्त्र छगू प्राकृतिक विज्ञान ख। थ्व विज्ञान भौतिकशास्त्र, रसायन, गणित आदि आधारभूत वैज्ञानिक कचाया आधारय् सीकिगु या।

स्वयादिसँEdit