गायक धागु मिजं मेहालिम्ह मनु ख।

खँग्वःयागु उत्पत्ति व छ्येलेज्या Edit

थ्व खँग्वयागु छ्येलेज्या दक्ले न्ह्य संस्कृतय् जुगु ख। लिपा थ्व खँग्वयागु तत्सम खँग्वया रुपे यक्व भासे, यक्व कथलं छ्येलेज्या जुल।

नांजापिं गायकत Edit

स्वया दिसँ Edit