गाहा धाःगु सामान वा सेवा न्याइम्ह मनु ख।

खँग्वःयागु उत्पत्ति व छ्येलेज्या Edit

उत्पत्ति व विकास Edit

थ्व खँग्वयागु छ्येलेज्या दक्ले न्ह्य संस्कृतय् ग्राहकःया रुपय् जुगु ख। लिपा थ्व खँग्वयागु तत्सम खँग्वया रुपे यक्व भासे, यक्व कथलं छ्येलेज्या जुल।

छ्येलेज्या Edit

थ्व खँग्वयागु छ्येलेज्या संस्कृतय् व संस्कृत नाप स्वापू दुगु व संस्कृत नं बुया वगु भाषे जुगु खने दु।

स्वया दिसँ Edit