चरियापिटक वा चरियापिटकपालि बुद्ध धर्मया पालि ग्रन्थ वा त्रिपिटकया सुत्तपिटकया खुद्दकनिकायया छता वग्ग ख। थ्व वग्गयात स्वंगु भागय् बायातःगु दु। थ्व वग्गय् जातकय् थें हे बुद्धया न्हापाया जन्मया बाखँ कनातःगु दु। थ्व वग्गया सुत्त थ्व कथं दु-

  • अकित्तिवग्गो
  • हत्थिनागवग्गो
  • युधञ्जयवग्गो

स्वयादिसँ

सम्पादन