चुम्बक

चुंबक छगु प्रकारयागु वस्तु ख। थ्व प्रकृतियागु वस्तुय् मेमेगु चुम्बकिय वस्तुतेत थः दुगु थासे सालाकायेफैगु छगु गुण दु। चुम्बकीय गुणयागु आधारे वस्तुतेत स्वंगु भाये बाये छिं- प्याराम्याग्नेटिक, डायाम्याग्नेटिक व फेम्टोम्याग्नेटिक।

खँग्वःयागु उत्पत्ति व छ्येलेज्याEdit

उत्पत्ति व विकासEdit

थ्व खँग्वयागु छ्येलेज्या दक्ले न्ह्य संस्कृतय् जुगु ख। लिपा थ्व खँग्वयागु तत्सम खँग्वया रुपे यक्व भासे, यक्व कथलं छ्येलेज्या जुल।

छ्येलेज्याEdit

थ्व खँग्वयागु छ्येलेज्या संस्कृतय् व संस्कृत नाप स्वापू दुगु व संस्कृत नं बुया वगु भाषे जुगु खने दु।

चुम्बकयागु छ्येलेज्याEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit

चुम्बक