थ्व छ्य्‌लामि छम्ह चिकित्सक ख।
ब्याबेल छ्यलामि सूचं
new-N थ्व छ्यलामिं नेपालभाषायात मांभाय्या रुपय् थु।
ne-N यो प्रयोगकर्तासँग नेपाली पैदायसी ज्ञान छ ।
en-4 This user has near native speaker knowledge of English.
hi-3 इस सदस्य को हिन्दी का उच्च स्तर का ज्ञान है।
es-2 Esta persona tiene un conocimiento intermedio del español.
sa-1 एषः सदस्यः सरल-संस्कृतेन लेखितुं शक्नोति ।
mr-1 या सदस्याला मराठी चे प्राथमिक ज्ञान आहे.
gu-1 આ સભ્યને ગુજરાતીનું પ્રાથમિક કક્ષાનું જ્ઞાન છે.
भाय् कथंया छ्यलामि


ज्वजलपा! जिगु नां युकेश रंजित खः । नेपालभाषा विकिपिडियानाप स्वापू दुगु छुं खँ दुसा जिगु खँल्हाबल्हा पतिइ स्वापू तयादिसँ । सुभाय् ।


जिगु विकिपिडिया

सम्पादन 
It is my pleasure to award you with this Barnstar of Diligence, for your efforts to improve the relations among the South Asian Wikipediae and to promote the South Asian community. देसीफ्राल 20:57, 23 November 2006 (UTC)


  The Editor's Barnstar
For all your hardwork , I am giving you "The Golden Wiki award " . -- Raghith ०६:१५, ११ अप्रिल २०११ (UTC)