पुलिक्वँय्

(Redirected from पटेल्ला)

पुलिक्वँय् वा पतेला(Patella) धाःगु मनूया पुलिइ दयाच्वनिगु छज्वः क्वँय् ख। \

पुलिक्वँय्
जवः पुलि
लातिन patella
Gray's p.255
MeSH Patella
TA Template:TA98
FMA FMA:24485
क्वँय्‌नाप स्वापू दूगु एनातोमिक खँग्वः

स्वयादिसँ सम्पादन