फिपू

Rock with mica
Mica sheet
Mica flakes

फिपू (mica) सालुसे च्वंगु सिलिकेत फिया पूतेगु छगू पुचः ख। थ्व पुचलय् यक्व पूर्ण बेसल क्लिभेज दूगु खनिजत दु। थ्व पुचःया सकल फि मोनोक्लिनिक (monoclinic), दु व मित्थाषट्भुज (pseudohexagonal) क्रिस्तल दयेकिगु पाखे उन्मुख जु। नापं, थ्व पुचःया कम्पाउन्दतेगु रसायनिक संरचना ज्व।

संरचनाEdit

रसायनिक कथं फिपूतेगु संरचनायात थ्व मंका फर्मुलां प्रतिनिधित्त्व या[१]

X2Y४–६ZO२०(OH,F)
गुकिलि X K, Na, वा Ca वा गब्लें-गब्लें Ba, Rb, वा Cs जुइफु;
Y Al, Mg, वा Fe वा गब्लें-गब्लें Mn, Cr, Ti, Li, आदि जुइफु;
Z प्रधानरुपय् Si वा Al, व म्हो थासय् Fe3+ वा Ti जुइफु।

संरचनाकथं, फिपूतेत दाइअक्ताहेद्रल (Y = ४) व त्राइअक्ताहेद्रल (Y = ६)या रुपय् कायेछिं। यदि X आयोन K वा Na जुसा फिपूयात "साधारण" फिपू धाइ धाःसा X आयोन Ca जुसा फिपूयात "brittle" फिपू धाइ।

लिधंसाEdit

  1. Deer, W. A., R. A. Howie and J. Zussman (1966) An Introduction to the Rock Forming Minerals, Longman, ISBN 0-582-44210-9

स्वयादिसँEdit