फुटबल

एसोसिएशन फुटबल वा फुटबल (अंग्रेजी: फुट: तुति, बल: भकुंग्वारा) वा सकर हलिमया दकले लोकंह्वागु कासाय् छगू ख। थ्व छगू पुचः कासा ख। थ्व कासाय् ११म्ह कासामिया निगु पुचःया दथुइ म्हितिगु या। आपालं थ्व कासा घाँय् वा कृतिम घाँय्या ख्यले म्हितिगु या। थ्व ख्यःया निगु सिथय् छगू गोल पोस्ट दइ। कासामितयेसं प्रतिद्वन्दी पुचःया पोस्टय् बल थ्वाना गोल यायेगु कुतः याइ। कासाय् [गोलरक्षक]] हे जक्क छम्ह थन्याम्ह कासामि जुइ सुनां बल नियन्त्रण यायेत थःगु ल्हा छ्येलेदु। पुचःया मेमेपिं कासामि आपालं बल थ्वायेयात थःगु तुति, म्ह वा छ्यं छ्येलिगु या। थ्व कासाय् निश्चित ईया अन्त्यय् अप्व गोल यायेफूगु पुचलं कासा त्याइ।

फुटबल
Football iu 1996.jpg
गोलकिपरयात बिट यायेगु कुतः यानाच्वंम्ह छम्ह कासामि (ल्या १०)
Highest governing body फीफा
Nickname(s) फुटबल, सकर
First played इंग्लैंडय् १९गु शताब्दी दथुइ
Characteristics
Contact दु
Team members 11 प्रति पुचः
Mixed gender दु, अलग प्रतियोगिता
Categorization पुचः कासा, भकुंग्वाराया कासा
Equipment फुटबल
Venue फुटबल पिच
Olympic 1900

लिधंसाEdit