भिखी ब्लक भारतया पञ्जाब राज्यया मानसा जिल्लाया छगू ब्लक ख।

भिखी ब्लक
—  ब्लक  —
देय् भारत
राज्य पञ्जाब, भारत
जिल्ला मानसा जिल्ला

ग्राम पञ्चायत

सम्पादन

थ्व ब्लकया ग्राम पञ्चायत थ्व कथं दु-

ल्या गां पञ्चायत कोद अंग्रेजी भासय् नां पञ्जाबी भासय् नां नेपालभासय् नां
१२०८७ AKLIA ਅਕਲੀਆ अकलीआ
१२०८८ ALISHER KALAN ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਕਲਾਂ अलीशेर कलां
१२०८९ ALISHER KHURD ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਖੁਰਦ अलीशेर खुरद
१२०९० ANUPGARH ਅਨੁਪਗਡ਼ अनुपगड़
१२०९१ ATLA KALAN ਅਤਲਾ ਕਲਾਂ अतला कलां
१२०९२ ATLA KHURD ਅਤਲਾ ਖੁਰਦ अतला खुरद
१२०९३ BAPPIANA ਬੱਪੀਆਣਾ बप्पीआणा
१२०९४ BHUPAL KALAN ਭੁਪਾਲ ਕਲਾਂ भुपाल कलां
२४९२२८ BHUPAL KHURD ਭੁਪਾਲ ਖੁਰਦ भुपाल खुरद
१० १२०९५ BIRKHURD ਬੀਰ ਖੁਰਦ बीर खुरद
११ १२०९७ BURAJ JHABBAR ਬੁਰਜ ਝੱਬਰ बुरज झब्बर
१२ १२०९८ DHAIPAI ਢੈਪਈ ढैपई
१३ १२०९९ DHALEWA ਧਲੈਵਾ धलैवा
१४ १२१०० GURTHARI ਗੁਡ਼ਥਡ਼ੀ गुड़थड़ी
१५ १२१०१ HIRO KALAN ਹੀਰੋ ਕਲਾਂ हीरो कलां
१६ १२१०२ HODLA KALAN ਹੋਡਲਾ ਕਲਾਂ होडला कलां
१७ १२१०३ JASSARWALA ਜੱਸਡ਼ਵਾਲਾ जस्सड़वाला
१८ १२१०४ JOGA ਜੋਗਾ जोगा
१९ १२१०५ KHIVA DIALU WALA ਖੀਵਾ ਦਿਆਲੁ ਵਾਲਾ ਖ खीवा दिआलु वाला ख
२० १२१०६ KHIVA KALAN ਖੀਵਾ ਕਲਾਂ खीवा कलां
२१ १२१०७ KHIVA KHURD ਖੀਵਾ ਖੁਰਦ खीवा खुरद
२२ १२१०८ KISHANGARH PHARMAHI ਕਿਸ਼ਨਗਡ਼ ਫਰਮਾਹੀ किशनगड़ फरमाही
२३ १२१०९ KOTRA KALAN ਕੋਟਡ਼ਾ ਕਲਾਂ कोटड़ा कलां
२४ १२११० MAKHA CHEHLAN ਮਾਖਾ ਚਹਿਲਾਂ माखा चहिलां
२५ १२१११ MATTI ਮੱਤੀ मत्ती
२६ १२११३ MAUJO KALAN ਮੌਜੋ ਕਲਾਂ मौजो कलां
२७ १२११४ MAUJO KHURD ਮੌਜੋ ਖੁਰਦ मौजो खुरद
२८ १२११२ MOHAR SINGH WALA ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ मोहर सिंघ वाला
२९ १२११५ MULLA SINGH WALA ਮੂਲਾ ਸਿਘ ਵਾਲਾ मूला सिघ वाला
३० १२११६ PHAPHRABHAIKE ਫਫਡ਼ੇ ਭਾਈਕੇ फफड़े भाईके
३१ १२११७ RALLA ਰੱਲਾ रल्ला
३२ १२११८ RARH ਰਡ਼ रड़
३३ १२११९ SAMMOU ਸਮਾਉ समाउ

लिधंसा

सम्पादन

स्वयादिसँ

सम्पादन