मेदक जिल्ला

मेदक जिल्ला भारतया तेलंगाणाया छगु जिल्ला खः।

मेदक जिल्ला
మెదక్ జిల్లా
—  तेलंगाणाया जिल्ला[१]  —
Relics at Kodur Village, Pulkal Mandal in Medak district
Relics at Kodur Village, Pulkal Mandal in Medak district
किपा:Medak District in Telangana.png
तेलंगाणाय् मेदक जिल्ला
तेलंगाणाय् मेदक जिल्ला
Country  India
State तेलंगाणा
Region
Most Populous City Siddipet
Headquarters Sangareddi
Time zone IST (UTC+5:30)
Vehicle registration TS 10
Website medakdistrict.net

जिल्लाया मण्डलतेगु ल्या: ४५

मनूरु मण्डल, मेदक जिल्ला १६ सिद्दिपेट मण्डल, मेदक जिल्ला ३१ कोहिर्‌ मण्डल, मेदक जिल्ला
कंगिटि मण्डल, मेदक जिल्ला १७ चिन्न कोडूरु मण्डल, मेदक जिल्ला ३२ मुनुपल्लि मण्डल, मेदक जिल्ला
कल्हेरु मण्डल, मेदक जिल्ला १८ नंगनूरु मण्डल, मेदक जिल्ला ३३ पुल्कल्लु मण्डल, मेदक जिल्ला
नारायणखेड् मण्डल, मेदक जिल्ला १९ कोंडपाक मण्डल, मेदक जिल्ला ३४ सदाशिवपेट मण्डल, मेदक जिल्ला
रेगोडु मण्डल, मेदक जिल्ला २० जगदेवपुर मण्डल, मेदक जिल्ला ३५ कोंडापूर्‌ मण्डल, मेदक जिल्ला
शंकरम्‌पेट (ऐ) मण्डल, मेदक जिल्ला २१ गज्वेल् मण्डल, मेदक जिल्ला ३६ संगारेड्डि मण्डल, मेदक जिल्ला
आल्लदुर्ग मण्डल, मेदक जिल्ला २२ दौलताबादु मण्डल, मेदक जिल्ला ३७ पटान् चेरुवु मण्डल, मेदक जिल्ला
टेक्मल् मण्डल, मेदक जिल्ला २३ चेगुंट मण्डल, मेदक जिल्ला ३८ रामचंद्रापुरम् मण्डल, मेदक जिल्ला
पापन्नपेट मण्डल, मेदक जिल्ला २४ येल्दुर्ति मण्डल, मेदक जिल्ला ३९ जिन्नारम् मण्डल, मेदक जिल्ला
१० कुल्चारम् मण्डल, मेदक जिल्ला २५ कौडिपल्लि मण्डल, मेदक जिल्ला ४० हथ्नूर मण्डल, मेदक जिल्ला
११ मेदक् मण्डल, मेदक जिल्ला २६ आंदोल्‌ मण्डल, मेदक जिल्ला ४१ नर्सापूर् मण्डल, मेदक जिल्ला
१२ शंकरंपेट (आर्) मण्डल, मेदक जिल्ला २७ रैकोड्‌ मण्डल, मेदक जिल्ला ४२ शिवंपेट मण्डल, मेदक जिल्ला
१३ रामायंपेट मण्डल, मेदक जिल्ला २८ न्याल्कल् मण्डल, मेदक जिल्ला ४३ तूप्रान् मण्डल, मेदक जिल्ला
१४ दुब्बाक मण्डल, मेदक जिल्ला २९ झारसंगम् मण्डल, मेदक जिल्ला ४४ वर्गल्‌ मण्डल, मेदक जिल्ला
१५ मीर्‌दोड्डि मण्डल, मेदक जिल्ला ३० जहीराबाद मण्डल, मेदक जिल्ला ४५ मुलुगु मण्डल, मेदक जिल्ला

स्वयादिसँ

सम्पादन

लिधंसा

सम्पादन
  1. Notification (PDF). The Gazette of India. Government of India (4 March 2014). 4 March 2014 कथं।


तेलंगाणाया जिल्ला  
अदिलाबाद जिल्ला | करीमनगर जिल्ला | निजामाबाद जिल्ला | वारंगल जिल्ला | खम्मम जिल्ला | मेदक जिल्ला | रंगारेड्डी जिल्ला | हैदराबाद जिल्ला | महबूबनगर जिल्ला | नालगोंडा जिल्ला