हैदराबाद जिल्ला

हैदराबाद जिल्ला भारतयागु तेलंगाणायागु छगु जिल्ला खः। तेलंगाणा व आन्ध्रप्रदेशया राजधानी हैदराबाद थ्व हे जिल्लाय् ला।

मंडल व गां

सम्पादन
ल्याखं आयागु मंडल प्रस्तावित मंडल गां
1 सिकिंद्राबाद अमीरपेट अमीरपेट, बहलूल्‌खान् गूड, सोमाजीगूड
2 तिरुमलगिरि तोकट्ट, बोयिन्‌पल्लि, सीतारांपूर्, चंदूलाल् बौली, काकागूड, तिरुमलगिरि, अम्मुगूड, मच्च बॊल्लारं
3 मारॆडुपल्लि मारॆडुपल्लि (सर्फेखास्), मारेड्‌पल्लि पैगा, लालागूड, मल्काज्‌गिरि (कंटोन्मॆंट् प्रांतं)
4 मुषीराबादु अंबर्‌पेट अंबर्‌पेट, ड्रैनेज् लिंगंपल्लि, अंबर्‌पेट सैफेखास्, मलक्‌पेट
5 हिमायात्‌नगर् भाग् लिंगंपल्लि, गगन् महल्, दायिरा, हसनली गूड
6 नांपल्लि नांपल्लि, तोटगूड
7 गोल्कॊंड षेक्‌पेट् षेक्‌पेट्, हकींपेट्, भक्तावर् गूड
8 खैरताबाद् यॆल्लारॆड्डिगूड, खैरताबाद्, यूसुफ्‌गूड
9 आसिफ्‌नगर् आसिफ्‌नगर्, मल्लेपल्लि, गुडि मल्कापूर्, कुल्सुंपूर, राज्दार्‌खान् पेट्
10 चार्मिनार् सैदाबाद् सैदाबाद्, मादन्नपेट, तीगलगूड, मूसारां भाग्, गड्डि अन्नारं (पाक्षिकं)
11 बहदूर्‌पूर्
12 बंड्लगूड
13 सिकिंद्राबादु सिकिंद्राबादु
14 मुषीराबादु मुषीराबादु
15 गोल्कॊंड गोल्कॊंड गोल्कॊंड
16 चार्मिनार् चार्मिनार् चार्मिनार्

स्वयादिसँ

सम्पादन

पिनेयागु स्वापू

सम्पादन


तेलंगाणाया जिल्ला  
अदिलाबाद जिल्ला | करीमनगर जिल्ला | निजामाबाद जिल्ला | वारंगल जिल्ला | खम्मम जिल्ला | मेदक जिल्ला | रंगारेड्डी जिल्ला | हैदराबाद जिल्ला | महबूबनगर जिल्ला | नालगोंडा जिल्ला