मोरिंडा ब्लक

मोरिंडा ब्लक भारतया पञ्जाब राज्यया रूपनगर जिल्लाया छगू ब्लक ख।

मोरिंडा ब्लक
—  ब्लक  —
देय् भारत
राज्य पञ्जाब, भारत
जिल्ला रूपनगर जिल्ला

ग्राम पञ्चायतEdit

थ्व ब्लकया ग्राम पञ्चायत थ्व कथं दु-

ल्या गां पञ्चायत कोद अंग्रेजी भासय् नां पञ्जाबी भासय् नां नेपालभासय् नां
१५००४ AMRALI ਅਮਰਾਲੀ अमराली
१५००५ ARNOULI ਅਰਨੋਲੀ अरनोली
१५०१५ BADWALI ਬਡਵਾਲੀ बडवाली
१५००६ BALLAN ਬੱਲਾ बल्ला
१५००७ BAMNARA ਬੰਮਨਾਡ਼ਾ ੁ बंमनाड़ा ु
१५००८ BAN MAJRA ਬੰਨਮਾਜਰਾ बंनमाजरा
१५००९ BANGIAN ਬੰਗੀਆ बंगीआ
१५०११ BEHBALPUR ਬਹਿਬਲਪੁਰ बहिबलपुर
१५०१२ BEHDALI ਬਹਿਡਾਲੀ बहिडाली
१० १५०१३ BHAGOWAL ਭਾਗੋਵਾਲ भागोवाल
११ १५०१६ BOOR MAJRA ਬੂਰਮਾਜਰਾ बूरमाजरा
१२ १५०१७ BOOTHGARH ਬੂਥਗਡ਼ बूथगड़
१३ १५०१८ CHAKLAN ਚੱਕਲਾ चक्कला
१४ १५०१९ CHALAKI ਚਲਾਕੀ चलाकी
१५ १५०२० CHARHERI ਚਰਹੇੜੀ चरहेड़ी
१६ १५०२१ CHATAMLA ਚਤਾਮਲਾ चतामला
१७ १५०२२ CHATAMLI ਚਤਾਮਲੀ चतामली
१८ १५०२३ CHHOTA SAMANA ਛੋਟਾ ਸਮਾਣਾ छोटा समाणा
१९ १५०१० DATARPUR ਦਤਾਰਪੁਰ दतारपुर
२० १५०१४ DHANAURI ਧਨੋਰੀ धनोरी
२१ १५०२६ DHANGRALI ਢੰਗਰਾਲੀ ढंगराली
२२ १५०२७ DHIANPURA ਧਿਆਨਪੁਰਾ धिआनपुरा
२३ १५०२८ DHOLAN MAJRA ਢੋਲਣਮਾਜਰਾ ढोलणमाजरा
२४ १५०२९ DOOM CHERI ਡੂਮਛੇਡ਼ੀ डूमछेड़ी
२५ १५०३० DUMNA ਦੁਮੱਣਾ दुमण्णा
२६ १५०३१ FATEHGARH ਫਤਿਹਗੜ फतिहगड़
२७ १५०३३ GOPALPUR ਗੋਪਾਲਪੁਰ गोपालपुर
२८ १५०३७ KAINOUR ਕਾਈਨੋਰ काईनोर
२९ १५०३८ KAJOULI ਕਜੋਲੀ कजोली
३० १५०३९ KAKRALI ਕਕਰਾਲੀ ककराली
३१ १५०४० KALARAN ਕਕਰਾਲਾ ककराला
३२ १५०४२ KALHERI ਕਲਹੇ਼ਡ਼ੀ कलहे़ड़ी
३३ १५०४३ KANJLA ਕਾਜਲਾ काजला
३४ १५०४४ KHAIRPUR ਖੈਰਪੁਰ खैरपुर
३५ १५०४५ KOTLA ਕੋਟਲਾ कोटला
३६ १५०४६ KOTLI ਕੋਟਲੀ कोटली
३७ १५०४७ LUTHERI ਲੁਠੇਡ਼ੀ लुठेड़ी
३८ १५०४८ MAJRI ਮਾਜਰੀ माजरी
३९ १५०५१ MANKHERI ਮਾਨਖੇਡ਼ੀ मानखेड़ी
४० १५०४९ MARAULI KALAN ਮਡ਼ੋਲੀ ਕਲਾ मड़ोली कला
४१ १५०५० MARAULI KHURD ਮਡ਼ੋਲੀ ਖੁਰਦ मड़ोली खुरद
४२ १५०५२ MORINDA RURAL ਮੋਰਿੰਡਾ ਰੂਰਲ मोरिंडा रूरल
४३ १५०५३ MUNDIAN ਮੁੰਡੀਆ मुंडीआ
४४ १५०५४ NATHMALPUR ਨਥਮਲਪੁਰ नथमलपुर
४५ १५०५५ OIND ਉਇੰਦ उइंद
४६ १५०५६ PAPRALI ਪਪਰਾਲੀ पपराली
४७ १५०५८ RAM GARH ਰਾਮਗਡ਼੍ਰ रामगड़र
४८ १५०५९ RAMGARH MANDA ਰਾਮਗਡ਼ ਮੰਡਾ रामगड़ मंडा
४९ १५०६० RANGIAN ਰੰਗੀਆ रंगीआ
५० १५०६१ RASULPUR ਰਸੂਲਪੁਰ रसूलपुर
५१ १५०६२ RATTANGARH ਰਤਨਗਡ਼੍ਰ रतनगड़र
५२ १५०६३ RAUNI KALAN ਰੋਣੀ ਕਲਾ रोणी कला
५३ १५०६४ RAUNI KHURD ਰੋਣੀ ਖੁਰਦ रोणी खुरद
५४ १५०६५ SAHERI ਸਹੇਡ਼ੀ सहेड़ी
५५ १५०६६ SAKHO MAJRA ਸਖੋਮਾਜਰਾ सखोमाजरा
५६ १५०६८ SAMANA KALAN ਸਮਾਨਾ ਕਲਾ समाना कला
५७ १५०६९ SAMRAULI ਸਮਰੋਲੀ समरोली
५८ १५०७० SANGATPUR ਸੰਗਤਪੁਰ संगतपुर
५९ १५०७१ SARHANA ਸਰਹਾਣਾ सरहाणा
६० १५०७२ SHAHPUR ਸਾਹਪੁਰ साहपुर
६१ १५०७४ SOTAL ਸੋਤਲ सोतल
६२ १५०७५ TAJPURA ਤਾਜਪੁਰਾ ताजपुरा
६३ १५०७६ UDHAMPUR ਉਧਮਪੁਰ उधमपुर

लिधंसाEdit

स्वयादिसँEdit