यचा क्वसाः

यचा क्वसाः (English: Sexual orientation, पर्वते: यौन अभिमुखिकरण) धयागु सुं मेम्ह मनू पाखे शारिरिक, भावनात्मक व मानिसक कथं नुगः क्वसालेगु(आकर्षित जुइगु) खः।

प्रकारEdit

यचा क्वसाः मू कथं स्वताजी दइ।

  1. बिज्वःयचा
  2. ज्वःयचा
  3. ज्वःबिज्वःयचा

मेगु धाय् माःसा ब्याग्जाः यज्जु धकाः नं यचा क्वसाः कयातःगु दु।