लखिमपुर जिल्ला

लखिमपुर जिल्ला भारतयागु आसामयागु छगु जिल्ला खः।

जनसंख्या

सम्पादन

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया उपजिल्ला (तहसील) व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
१८ ३०७ जिल्ला लखीमपुर ११४६ ९५०८०४ ४८२५८२ ४६८२२२
१८ ३०७ २०४८ तहसील नरायणपुर १९९ १२९६४० ६५३८२ ६४२५८
१८ ३०७ २०४९ तहसील बिहपुरिया १६४ १९८१४९ १००६६७ ९७४८२
१८ ३०७ २०५० तहसील नावबोयचा १४१ १४८९७३ ७५५३७ ७३४३६
१८ ३०७ २०५१ तहसील कदम १५२ १०७३३० ५४५९० ५२७४०
१८ ३०७ २०५२ तहसील उत्‍तर लखीमपुर २२५ १९०८२९ ९७४०७ ९३४२२
१८ ३०७ २०५३ तहसील ढ़कुवाखाना (भाग-१) १५६ १००७९३ ५०९४९ ४९८४४
१८ ३०७ २०५४ तहसील सुवनशिरी(भाग-१) १०९ ७५०९० ३८०५० ३७०४०

स्वयादिसँ

सम्पादन


आसामयागु जिल्लातः
ओदालगुरि जिल्ला | उत्तर कछर जिल्ला | करीमगंज जिल्ला | कामरूप जिल्ला | कामरूप महानगर जिल्ला | कार्बी अन्गलन्ग जिल्ला | कोकराझाड जिल्ला | गोलाघाट जिल्ला | कछर जिल्ला | ग्वालपाडा जिल्ला | चिरांग जिल्ला | जोरहट जिल्ला | डिब्रूगढ जिल्ला | तिनसुखिया जिल्ला | दारांग जिल्ला | धुबरी जिल्ला | धेमाजी जिल्ला | नलबाडी जिल्ला | नागांव जिल्ला | बाक्सा जिल्ला | बारपेटा जिल्ला | बोंगाइगांव जिल्ला | मारिगांव जिल्ला | लखिमपुर जिल्ला | शिवसागर जिल्ला (सिबसागर) | शोणितपुर जिल्ला | हैलाकांडी जिल्ला