तिनिचुकीया जिल्ला

तिनिचुकीया जिल्ला भारतयागु आसामयागु छगु जिल्ला खः।

जनसंख्या Edit

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया उपजिल्ला (तहसील) व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
१८ ३०९ जिल्ला तिनसुकिया ११३६ १०६३१८६ ५४१३९५ ५२१७९१
१८ ३०९ २०५९ तहसील सदिया १७० ९२१२९ ४७२४५ ४४८८४
१८ ३०९ २०६० तहसील डूमडूमा ४०२ ३७८२९४ १९२००९ १८६२८५
१८ ३०९ २०६१ तहसील तिनसुकिया २५० ३०५५१३ १५५२६१ १५०२५२
१८ ३०९ २०६२ तहसील मार्घेरिटा ३१४ २८७२५० १४६८८० १४०३७०


आसामयागु जिल्लातः
ओदालगुरि जिल्ला | उत्तर कछर जिल्ला | करीमगंज जिल्ला | कामरूप जिल्ला | कामरूप महानगर जिल्ला | कार्बी अन्गलन्ग जिल्ला | कोकराझाड जिल्ला | गोलाघाट जिल्ला | कछर जिल्ला | ग्वालपाडा जिल्ला | चिरांग जिल्ला | जोरहट जिल्ला | डिब्रूगढ जिल्ला | तिनसुखिया जिल्ला | दारांग जिल्ला | धुबरी जिल्ला | धेमाजी जिल्ला | नलबाडी जिल्ला | नागांव जिल्ला | बाक्सा जिल्ला | बारपेटा जिल्ला | बोंगाइगांव जिल्ला | मारिगांव जिल्ला | लखिमपुर जिल्ला | शिवसागर जिल्ला (सिबसागर) | शोणितपुर जिल्ला | हैलाकांडी जिल्ला