लः

(Redirected from ल:)

लः(ख्वप भाषिकाय् नाः) धाःगु छगू प्रकारया केमिकल कम्पाउन्ड ख। थ्व कम्पाउन्डय् निगु हाइड्रोजन व छगू अक्सिजनया एटम दै।

ल:

स्वयादिसँEdit