विकिरण चिकित्सा

विकिरण चिकित्सा छगू कथंया चिकित्सा पद्धति ख। थ्व पद्धतिइ रेदियोएक्तिभ विकिरण छ्‌यला क्यान्सर थें न्यागु ल्वय् लाय्‌किगु वा असर म्हो यायेगु जुइ।

स्वयादिसँEdit