विकिपिडिया:विकिज्याझ्वः विधान

(Redirected from विधान)
जुजु हाम्मुरबियागु स्टेलाय् शमशद्यनं विधानयागु कोड जुजु हामुरबियात बिगु क्येनातगु दु
 1. विधान
 2. अपराध
 3. संविधान
 4. निश्चित भ्वं त
  1. म्याग्ना कार्टा
  2. लेभियाथन
  3. रिपब्लिक (प्लेटो)
  4. द कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो