विलासपुर जिल्ला


विलासपुर जिल्ला भारतया छत्तीसगढ राज्यया छगू जिल्ला ख। थ्व जिल्लाया तहसील थ्व कथं दु-

विलासपुर जिल्ला
बिलासपुर जिला
—  छत्तीसगढया जिल्ला  —
विलासपुर जिल्लाया छत्तीसगढ राज्य नापंया मानकिपा
विलासपुर जिल्लाया छत्तीसगढ राज्य नापंया मानकिपा
देय् भारत
राज्य छत्तीसगढ
मू नगर बिलासपुर, छत्तीसगढ
Area
 - Total ८,२७२ km2 (३,१९३.८ sq mi)
Population (2011)
 - Total २,६६३,६२९
 - Density ३२२/km2 (८३४/sq mi)
Website आधिकारिक जाःथाय्

जनसंख्या

सम्पादन

सन् २०११स जूगु जनगणना कथं थ्व जिल्लाया उपजिल्ला (तहसील) व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२२ राज्य छत्तीसगढ़ १९५६७ १९६०७९६१ ९७९७४२६ ९८१०५३५
२२ ४०६ जिल्ला बिलासपुर १५६६ १९८३७५९ १००२५२० ९८१२३९
२२ ४०६ ३२८७ तहसील पेन्ड्रा रोड गौरेला ८५ ११५९७० ५८३८२ ५७५८८
२२ ४०६ ३२८८ तहसील मरवाही ८६ ११६८०४ ५७९६५ ५८८३९
२२ ४०६ ३२८९ तहसील पेन्ड्रा ५१ ७१३६१ ३५५७० ३५७९१
२२ ४०६ ३२९० तहसील लोरमी २५६ २५९७०३ १३१३०८ १२८३९५
२२ ४०६ ३२९१ तहसील कोटा १६२ १८५३१७ ९३३३९ ९१९७८
२२ ४०६ ३२९२ तहसील मुंगेली २६० २१२७७९ १०७८५४ १०४९२५
२२ ४०६ ३२९३ तहसील पथरिया १५१ १६३७८६ ८३१४६ ८०६४०
२२ ४०६ ३२९४ तहसील तखतपुर १७४ २४८४२३ १२६५४४ १२१८७९
२२ ४०६ ३२९५ तहसील बिलासपुर ८४ १९२१५८ ९८०७६ ९४०८२
२२ ४०६ ३२९६ तहसील मस्तूरी १७१ २८९२२१ १४५५७० १४३६५१
२२ ४०६ ३२९७ तहसील बिल्हा ८६ १२८२३७ ६४७६६ ६३४७१

स्वयादिसँ

सम्पादन