Difference between revisions of "मिजं"

no edit summary
उच्च कोटीया प्राणीय् प्रजननय् ब्वति काय् फैगु गुण दुगु व मचा मबुइकिगु प्रकारया प्राणीतेत मिजं धाइ।
==स्वयादिसँ==
*[[मिसा]]
[[Category:समाज]]
[[Category:विज्ञान]]
३१,०५८

edits