Difference between revisions of "रकाबिल्ली"

no edit summary
 
{{Infobox music genre
|name=रकाबिल्ली
|bgcolor=crimson
|color=white
|stylistic_origins=[[रक एन्द रोल]], [[कन्त्री संगीत]], [[वेस्तर्न स्विङ्ग]], [[हङ्की-तङ्क]], [[रिदम एन्द ब्लुज]], [[बूगी-वूगी]], [[एपेलेचियन संगीत]]
|cultural_origins=१९५०या पूर्व व मध्य भाग [[संयुक्त राज्य]]
|derivatives=[[साइकोबिल्ली]], [[पंक रक]]
|instruments=[[गितार]] - [[दबल ब्यास]] - [[द्रम कित|द्रम]] - [[पियानो]], [[सः]]
|popularity=सन् १९५०या दशकय् लोकंह्वागु, पूनर्जागरण सन् १९८०या दशक व सन् २०१०या दशकया पूर्वार्ध, कल्त फलोविंग दूगु
}}
[[File:GazzguzzlersAtCaddysDiner.jpg|thumb]]
'''रकाबिली''' रक एन्द रोल संगीतया दकले न्हापांगु शैलीइ छगू ख। थ्व संगीत सन् १९५०या दशकया पूर्वार्धय् न्ह्यथंगु ख।
 
"रकाबिल्ली" धाःगु खँग्वः निपु खँग्वः ''रक'' व ''हिलबिल्ली'' स्वाना दयावःगु खँग्वः ख। हिलबिल्लीया अर्थ थ्व खँग्वलय् कन्त्री संगीतनाप स्वाःगु संगीत ख (गुकियात सन् १९४० व सन् १९५०या दशकय् हिलबिल्ली धाइगु या)। नां कथं थ्व संगीत थ्व निगु विधा व नापं [[वेस्तर्न स्विङ्ग]], [[हङ्की-तङ्क]], [[रिदम एन्द ब्लुज]], [[बूगी-वूगी]], [[एपेलेचियन संगीत] आदिया प्रभाव थुकिलि खनेदु। छुं नांजाःगु अपवाद बाहेक थ्व संगीत [[दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका]]य् दकले न्ह्यः उत्पत्ति जूगु ख।
 
थ्व संगीतया प्रभाव व लोकप्रियता सन् १९६०या दशकय् म्हो जुयावन तर सन् १९७० व सन् १९८०या दशकय् धाःसा थ्व संगीत हानं नांजाल।
 
==स्वयादिसँ==
* [[रक संगीत]]
 
{{रक संगीत}}
[[Category:रक]]
[[Category:संस्कृति]]
 
[[en:Rockabilly]]
३१,०५८

edits