Difference between revisions of "सख्वाःल्वहं"

no edit summary
{{Infobox Rock
|name=सख्वाःल्वहं
|type=सेदिमेन्तरी
|image=Limestone Formation In Waitomo.jpg
|image_caption= [[न्यु जिल्यान्द]]या [[वाइतोमो]] जिल्लाया सख्वाःल्वहं
|composition=[[क्याल्सियम कार्बोनेत]]: इन्‌अर्ग्यानिक क्रिस्तलाइन [[क्याल्साइत]] व/वा अर्ग्यानिक क्यान्सरस खनिज
}}
 
'''सख्वाःल्वहं''' छगू प्रकारया लोँह ख। थ्व लोँहया छ्यला तःधंगु निर्माण ज्याय् जूगु खने दु।
 
३१,०५६

edits