Difference between revisions of "तमिल संकिपातेगु धलः"

no edit summary
(न्हुगु पौ: आःतक्क पिदंगु तमिल संकिपाया छगू पूमवंगु धलः थ्व कथं दु- * आय्त ऎ...)
 
आःतक्क पिदंगु तमिल संकिपाया छगू पूमवंगु धलः थ्व कथं दु-
 
* [[आय्त ऎऴुत्तु (तमिल संकिपा)9]]
* [[इळैञरणि (तमिल संकिपा)88]]
* [[कल्य्णम् ऒरु काल्कट्टु (तमिल संकिपा)31]]
* [[कार्मेकम् (तमिल संकिपा)2]]
* [[काळि (तमिल संकिपा)]]
* [[तमिल संकिपा]]
* [[नी वेणुण्टा चॆल्लम् (तमिल संकिपा)86]]
* [[पाण्टवर् पूमि (तमिल संकिपा)91]]
* [[पूवरचऩ् (तमिल संकिपा)66]]
* [[पूवे उऩक्काक (तमिल संकिपा)78]]
* [[पॊऱि (तमिल संकिपा)]]
* [[मऩैविक्कु मरियातै (तमिल संकिपा)88]]
* [[माप्पिळ्ळै मऩचु पूप्पोल (तमिल संकिपा)14]]
* [[मारुति (तमिल संकिपा)]]
* [[मिऩ्चार कण्णा (तमिल संकिपा)97]]
* [[रॆण्टु (तमिल संकिपा)91]]
* [[वाल्मीकि (तमिल संकिपा)]]
* [[विक्रम् (तमिल संकिपा)]]
* [[कालिदास (सन् १९३१या संकिपा)]]
* [[कालवा (सन् १९३२या संकिपा)]]
* [[पॆरियार् (सन् २००७या संकिपा)]]
* [[पोक्किरि (सन् २००७या संकिपा)]]
* [[काळिपॊऱि (तमिलसन् २००७या संकिपा)]]
* [[मायक्कण्णाटि (सन् २००७या संकिपा)]]
* [[मुऩि (सन् २००७या संकिपा)]]
३१,०५६

edits