भौतिक शास्त्र: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
 
|publisher=[[John Wiley & Sons|Wiley]]
|quote=Physics is the study of your world and the world and universe around you.
|isbn=0-470-61841-8}}</ref><ref>Note: The term 'universe' is defined as everything that physically exists: the entirety of space and time, all forms of matter, energy and momentum, and the physical laws and constants that govern them. However, the term 'universe' may also be used in slightly different contextual senses, denoting concepts such as the [[cosmos]] or the [[world (philosophy)|philosophical world]].</ref> '''भौतिकशास्त्र''' छगू आधारभूत प्राकृतिक विज्ञान ख। थ्व विज्ञान प्रकृतिया सिद्धान्त सीकिगु ज्या नाप स्वापू दूगु विज्ञान ख। भौतिकशास्त्रं प्रकृतिया आधारभूत घटक (दसु [[पदार्थ]], [[उर्जा]], [[अन्तरिक्ष]], व [[ई]]) व इमिगु आधारभूत अन्तरक्रियाया विश्लेषण याइ। नापं, थ्व विषयय् थन्यागु घटकतेगु ज्ञान कायेगु पद्धतिया विश्लेषण नं जुइ।
 
भौतिक शास्त्र धाःगु प्रकृतिया व्यवस्थित, आनुभविक सीकेज्या व थन्यागु सीकेज्यां लुयावःगु ज्ञान निता हे ख। भौतिक शास्त्रीया दकलय् महत्त्वपूर्ण ज्या धाःगु प्राकृतिक हलिंइ दयाच्वंगु प्यातर्नत (patterns) लुइकिगु व अन्यागु प्यातर्नतेगु आधारय् हलिं संकिगु आधारभूत नियम लुइकिगु ख।
 
 
== भौतिक विज्ञानया ख्य:त ==
<b>
{| class="wikitable"
 
|-
! शास्त्रीय भौतिकी
! न्हुगु भौतिकी
! व्यवहारिक भौतिकी
 
|-
|
* मेकानिक्स्
|
* क्वान्टम मेक्यानिक्स्
* रिलेटिभिटी (सापेक्षतावाद)
|
* सर्गः भौतिकी
** खगोल शास्त्र
* ग्रहिय भौतिकी
** भूभौतिकी
* मोलेकुलर भौतिकी
* अणु भौतिकी
* न्युक्लियर भौतिकी
* पदार्थ भौतिकी
 
|-
|
* सः भौतिकी
|
* क्वान्टम सः भौतिकी
|
* सः भौतिकी
 
|-
|
* उष्मागति
|
* क्वान्टम उष्मागति
|
* उष्म भौतिकी
 
|-
|
* विद्युतचुंबकत्व
|
* क्वान्टम विद्युतगति
|
* इलेक्त्रोनिक्स
|-
|
*जः भौतिकी
|
*क्वान्टम ज
|
*फोटोनिक्स्
 
|}
</b>
 
 
==ख्यः==
भौतिक शास्त्रया ख्यः थ्व कथं दु-
===शास्त्रीय यान्त्रिकी===
३१,१२३

edits