शवासन

शवासन वा मृतासन


शवासन छगु योग आसन ख। थ्व आसनय् मनु ग्वतुला योग याइ।

नांEdit

थ्व खँग्वः निगु संस्कृत खँग्वः शव (मदूगु मनुया म्ह) व आसन (च्वनिगु पह) स्वाना दयावःगु खँग्व ख।

स्वया दिसँEdit

पिनेया स्वापूEdit