योग धाचु छगू कथंया व्यवहार ख। थ्व व्यवहार हिन्दू धर्म व बौद्ध धर्मय् छ्य्‌लिगु या। आ वया उसाँय्‌या निंतिं थ्व व्यवहारयात हलिमया यक्व थासय् छ्येलिगु या।

प्रमुख योगासन सम्पादन

स्वयादिसँ सम्पादन