शाङ्हाइ

शाङ्हाइ चीनया छगू मू नगर ख। थ्व नगर चीनया मू आर्थिक नगर ख। थ्व नगर हलिमया दकलय् महत्त्वपूर्ण नगरय् छगू ख।

प्रचलित लजिलजिइEdit

चीनया बारेय् दयेकिगु यक्व चीजया नामय् शाङ्हाइ स्वागु खनेछिं। दसु हलिवुदया संकिपा शाङ्हाइ नुन, शाङ्हाइ नाइत्स आदि।


लिधंसाEdit

स्वयादिसँEdit