शून्य

शून्यं धागु छुं मदुगु अथवा मौल्यरहितम् अर्थः ख। शून्य गणितशास्त्रे प्रमुखं पात्र ख।

गुणEdit

  • गुणा यात कि शून्य हे वै। (क*०=०)
  • थ्व ल्याखं छुं नं ल्याखं नाप जोरेयात कि न्हापायागु हे ल्याखं लित वै। (क+०=०; क-०=०)

आविष्कारEdit

भारतय् आविष्कार जुया थ्व अङ्क अरब जुया युरोप थ्यन।