मनूया क्वतः

(Redirected from स्कल)

मनुया क्वतः मनुया क्वँय्‌ पुचःया छगू महत्त्वपूर्ण पुचः ख। थ्व पुचलय् ख्वाः पुचः व न्हेपु पुचः याना निगु पुचःया क्वँय् दै।

मनुया क्वतः
मनु क्वतःया छखेया क्वँय्
लातिन cranium
दरल्यान्दस्/एल्सेभायर s_13/12740407

थ्व क्वें पुचलं न्ह्यपूयात संरक्षित याइगु व ख्वाया आकार बीगु ज्या याइ। नापं थ्व पुचःया क्वेतयेगु थःथया थगु ज्या दु।

क्वँय्

सम्पादन
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A cross-section of a skull by Leonardo da Vinci
A cross-section of a skull by Leonardo da Vinci  
 
मिजंया क्वतः
मिजंया क्वतः  
 
मचा भिसेरोक्रेनियम
मचा भिसेरोक्रेनियम  
 
एन्तेरियर, मिदल व पोस्तेरियर फोस्सा
एन्तेरियर, मिदल व पोस्तेरियर फोस्सा  
 
मनु क्वतःया क्वँय्‌त
मनु क्वतःया क्वँय्‌त  
 
Endobasis-resistances beams
Endobasis-resistances beams  
 
Endobasis-resistances nodes
Endobasis-resistances nodes  

स्वयादिसँ

सम्पादन