उज्जैन जिल्ला

उज्जैन जिल्ला भारतया मध्यप्रदेश राज्यया छगू जिल्ला ख।

उज्जैन जिल्ला
—  जिल्ला  —
देय् भारत
राज्य मध्यप्रदेश

तहसील सम्पादन

थ्व जिल्लाया तहसील थ्व कथं दु-

जनसंख्या सम्पादन

थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीन जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२३ राज्य मध्य प्रदेश ५१९२९ ५२५५७४०४ २७१४९३८८ २५४०८०१६
२३ ४३५ जिल्ला उज्जैन १०९५ १२०७६५१ ६१६३५३ ५९१२९८
२३ ४३५ ३५०८ तहसील खाचरोद १०९ १२७०७९ ६४५९१ ६२४८८
२३ ४३५ ३५०९ तहसील नागदा १०९ १२३१८३ ६२४९९ ६०६८४
२३ ४३५ ३५१० तहसील महिदपुर २२३ २१७३२९ १११४९७ १०५८३२
२३ ४३५ ३५११ तहसील घटिया १२८ १३८८६१ ७०८०८ ६८०५३
२३ ४३५ ३५१२ तहसील तराना २०६ २१०७१३ १०७९७६ १०२७३७
२३ ४३५ ३५१३ तहसील उज्जैन १३१ १५७३५१ ८००३० ७७३२१
२३ ४३५ ३५१४ तहसील बड़नगर १८९ २३३१३५ ११८९५२ ११४१८३

स्वयादिसँ सम्पादन