Open main menu

द्रविड भाषा परिवार हलिंया छगू मू भाषा परिवार ख। थ्व भाषा परिवार दुने तमिल भाषा, तेलुगु भाषा, कन्नड भाषा, मलयालम भाषा, तुलु भाषा, कडवा भाषा आदि भाषा ला।

स्वयादिसँEdit