फेब्रुवरी १८

थ्व दिं ग्रेगोरियन पात्रोयागु दिं खः। थ्व दिं खुनु जुगु ऐतिहासिक घटनातः थु कथलं दु:

मू घटनातः सम्पादन

१७गू शताब्दी सम्पादन

1614 - जहाँगीरं मेवाडय् कब्जा याःगु।

२०गू शताब्दी सम्पादन

1905 - शामजी कृष्ण वर्मां लंदनय् इंडिया होम रूल सोसाइटीया स्थापना याःगु। 1946 - मुम्बइय् नौसेना विद्रोह। 1979 - सहारा मरुभूमिइ च्वापूगाःगु। 1998 - सी. सुब्रह्मण्यम को भारत रत्न से सम्मानित किया गया ।

जन्म सम्पादन

1486 - चैतन्य महाप्रभु , भारतीय सन्त। 1823 - गोपाल हरि देशमुख , परोपकारी 1836 - रामकृष्ण परमहंस 1871 - बी.ए. विट्ठलभाई पटेल , भारतीय स्वतन्त्रता सेनानी। 1883 – मदनलाल ढींगरा , भारतीय क्रान्तिकारी। 1894 – रफ़ी अहमद किदवई , भारतीय स्वतन्त्रता सेनानी। 1899 – जयनारायण व्यास , भारतीय स्वतन्त्रता सेनानी।

मृत्यु सम्पादन

जे रबर्ट ओपेनहाइमर, अमेरिकी भौतिकशास्त्री। 1294 - कुबलाइ खान , मंगोल सेनापति। 1405 - तैमूर लंग । 1546 - मार्टिन लूथर , जर्मन सुधारक। 1564 - माइकल एञ्जेलो , मूर्तिकार व चित्रकार। 1994 - पंडित गोपीकृष्ण , कथक नर्तक।

दंयागु ला व दिंत:
ज्यानुवरी १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१
फेब्रुवरी १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ (२९) (३०)
मार्च १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१
अप्रिल १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३०
मे १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१
जुन १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३०
जुलाई १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१
अगस्ट १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१
सेप्टेम्बर १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३०
अक्टोबर १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१
नोभेम्बर १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३०
डिसेम्बर     १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१