बुद्धचरित

बुद्धचरित संस्कृत भासय् अश्वघोषं च्वयादीगु छगू महाकाव्य ख। थ्व महाकाव्यया रचना २गू शदीया पूर्वार्धय् जूगु ख।[१] थ्व महाकाव्यया २८पू सर्गय् न्हापांगु १४पू सर्ग जक्क संस्कृतय् ल्यनाच्वंगु दनि। १५पू निसें २८पू तक्कया सर्ग चिनिया व सँदेय्‌या भासय् धाःसा आः तक्क नं दनि।

सन् ४२०स धर्मक्षेमा[२]जुं थ्व महाकाव्ययात चिनिया भासय् भाय्‌हिलादिल। व ७गू वा ८गू शदीइ सँदेय्‌या भासय् भाय्‌हिला जुल। सँय् भासय् जूगु भाय्‌हिला संस्कृतया ग्रन्थनाप यक्व ज्वः। [३][४]

बुद्धचरितया सर्गEdit

बुद्धचरितया वर्तमानय् संस्कृतय् दूगु सर्ग थ्व कथं दु[५]-

 1. भगवत्प्रसूति
 2. अन्तःपुरविहार
 3. संवेगोत्पत्तिः
 4. स्त्रीविघातन
 5. अभिनिष्क्रमण
 6. छन्दकनिवर्तनम्
 7. तपोवनप्रवेशम्
 8. अंतःपुरविलाप
 9. कुमारान्वेषणम्
 10. श्रेणभिगमनम्
 11. कामविगर्हणम्
 12. आराडदर्शन
 13. मारविजय
 14. चतुर्दशसर्ग (नां मदूगु)

स्वयादिसँEdit

पिनेया स्वापूEdit

लिधंसाEdit

 1. Willemen, Charles, transl. (2009), Buddhacarita: In Praise of Buddha's Acts, Berkeley, Numata Center for Buddhist Translation and Research, p. XIII.
 2. University of Oslo, Thesaurus Literaturae Buddhicae: Buddhacarita Taisho Tripitaka T.192
 3. Sa dbaṇ bzaṇ po and Blo gros rgyal po, "Saṅs rgyas kyi spyod pa źes bya ba´i sñan dṅags chen po" (Tibetan translation of Buddhacarita), in Tg - bsTan ’gyur (Tibetan Buddhist canon of secondary literature), Derge edition, skyes rabs ge, 1b1-103b2.
 4. E.B. Cowell, trans. The Buddha Carita or the Life of the Buddha, Oxford, Clarendon 1894, reprint: New Delhi, 1977, p. X (introduction).
 5. बुद्धचरित