महाकाव्य

महाकाव्य धाःगु चिनाखँया छगू विधा ख। साधारण कथं थुइकिगु खःसा महाकाव्य धाःगु तःधंगु काव्य ख। साहित्यया थ्व विधाय् छुं नं झका, विषय-वस्तुयात परिमार्जित रुपं प्रस्तुत यायेगु ज्या जुइ। छुं नं झका वा कल्पनाया भावयात भावात्मकताया आधारय् भाव, छन्द व थी-थी तिसा तना उकियात छगू भाषिक सम्पदाया रुपय् ब्वयेगु ज्या जुइ।

खँग्वःयागु उत्पत्ति व छ्येलेज्याEdit

उत्पत्ति व विकासEdit

थ्व खँग्वयागु छ्येलेज्या दक्ले न्ह्य संस्कृतय् जुगु ख। लिपा थ्व खँग्वयागु तत्सम खँग्वया रुपे यक्व भासे, यक्व कथलं छ्येलेज्या जुल।

नांजाःगु महाकाव्यEdit

प्राचीन काल (परापूर्व निसें ५००)Edit

 • २०गू शदी ईपू निसें १०गू शदी ईपू तक्क:
  • गिल्गमेशया काव्य (मेसोपोतामिया)
  • अत्रा-हसिस (Atrahasis) (मेसोपोतामिया)
  • इनुमा इलिश (Enuma Elish) (बेबिलोनिया)
  • केरेतया किंवदन्ति (Legend of Keret) (उगारितिक मिथक, Ugaritic mythology)
  • कुमार्बि चक्र (हुर्‍रियन मिथक)
  • पेन्तौरया चिनाखँ (The Poem of Pentaur) (कादेशया ल्वापूया प्राचीन मिस्रया वर्णन)

(बेबिलोनियन महाकाव्यतेगु दयाच्वंगु पाण्डुलिपि पुलांगु रचनाया नकल जूगुलिं आपालं रचना तिथि सीके थाकु। नापं, पुलांगु रचनाया न्हूगु नकल दयेकेबिलय् छुं अंश तनिगु जूगुलिं काव्यया तिथि निर्धारण यायेगु ज्या जटिल नं जू।)

हिन्दू महाकाव्यया तिथि निर्धारण याये थाकु। थ्व महाकाव्यत ताःई तक्क म्हूतुं कनिगु परम्पराय् दयाच्वन व लिपा जक्क लिपिबद्ध जुल। नापं, एसियाया थीथी थासय् थुकिया थीथी संस्करण लूगु दु।

 • ८गू शदी इपू निसें ६गू शदी इपू तक्क:
  • इलियाड, होमरजुया रचना धैगु विश्वास (यवन मिथक)
  • ओडिसि, होमरजुया रचना धैगु विश्वास (यवन मिथक)
  • ज्या व दिंत (Works and Days), हेसिओद(Hesiod)जुया रचना धैगु विश्वास (यवन मिथक)
  • थियोगोनी (Theogony), हेसिओद(Hesiod)जुया रचना धैगु विश्वास (यवन मिथक)
  • मिसातेगु धलः (Catalogue of Women), हेसिओद(Hesiod)जुया रचना धैगु विश्वास (यवन मिथक)
  • हेराकल्सया ढाल (Shield of Heracles), हेसिओद(Hesiod)जुया रचना धैगु विश्वास (यवन मिथक)

यवन मिथक नाप स्वापू दूगु क्वसं दूगु चिनाखँत थ्व कालखण्डय् च्वयातःसां थ्व चिनाखँत थःगु खण्डय् नांजाः

छ्येलेज्याEdit

महाकाव्य खँग्वयागु छ्येलेज्या संस्कृतय् व संस्कृत नाप स्वापू दुगु व संस्कृतं बुया वगु भासय् जुगु खने दु।

नांजाःगु संस्कृत महाकाव्यEdit

रघुवंश, कुमारसम्भव, कीरातार्जुनीयम्, शिशुपालवध व नैषधचरितयात 'पंचमहाकाव्य' नं धाइगु या।

स्वया दिसँEdit